วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อัพเดทเคลล่าจ๊ะป้าๆๆ ดูสินู๋โตยังค่ะ

เริ่มด้วยหมวกและถุงเท้าจากป้ายุค่ะ


กล้วยบวดชี

พอดีซื้อกล้วยมาจากร้านเอเชีย ว่าจะป้อนเคลล่า แต่ เด่วรอเคลล่าอีกสัก สองอาทิตย์ค่อยป้อนดีก่า เลยจัดการบวดชีซะเลย

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554